Mình đi camping ở Đà Lạt cũng kha khá nhiều lần, mỗi lần đi là một trải nghiệm.. 😊 Nhưng đây là lần đầu tiên mình đi camping mà

155899

Mình đi camping ở Đà Lạt cũng kha khá nhiều lần, mỗi lần đi là một trải nghiệm… :blush:
Nhưng đây là lần đầu tiên mình đi camping mà gặp cái tiết trời âm u, mưa phùn , se se lạnh y chang cái tiết trời ngoài Bắc. Nói chung là chỉ một từ thôi “ phê” :joy:
#nghiendalat

À ra Thế