Mình định đi sapa từ Hà Nội vào mồng 1 tết âm lịch. Cho mình hỏi khi ấy có xe nào chạy không ạ? Khách sạn và dịch vụ ở Sapa tết

172675

Mình định đi sapa từ Hà Nội vào mồng 1 tết âm lịch. Cho mình hỏi khi ấy có xe nào chạy không ạ? Khách sạn và dịch vụ ở Sapa tết vẫn phục vụ bình thường phải không mọi người ?


À ra Thế