Mình dự định 10/12 đi Sapa 3 ngày 2 đêm. Thời điểm đó thì nên đi những chỗ nào ạ?

159300

Mình dự định 10/12 đi Sapa 3 ngày 2 đêm. Thời điểm đó thì nên đi những chỗ nào ạ?


À ra Thế