Mình dự định đi PQ từ 17-21/12, bạn nào có combo khách sạn + tour đảo hoặc vin thì tư vấn cho mình với 😍💃

171679
Mình dự định đi PQ từ 17-21/12, bạn nào có combo khách sạn + tour đảo hoặc vin thì tư vấn cho mình với :heart_eyes::dancer:

À ra Thế