MINH HẰNG, DIỆU NHI, BẢO ANH.... QUY TỤ TRONG PHIM MỚI BẪY NGỌT NGÀO Thoát Ế chính thức được đổi tên phim thành Bẫy Ngọt Ngào

155858

MINH HẰNG, DIỆU NHI, BẢO ANH…. QUY TỤ TRONG PHIM MỚI

BẪY NGỌT NGÀO

Thoát Ế chính thức được đổi tên phim thành Bẫy Ngọt Ngào…
Là một bột phim nói về những mặt của tình bạn và hôn nhân

Anh em thấy cái poster này như nào :grinning: nhìn muốn không nhận ra ai hết
Phim ra mắt ngày 16.04.2020


À ra Thế