“ Mình nghé Zermatt rồi mà ko ngủ qua đêm hihi” Nghe đồn ngắm mặt trời mọc 🌄 đẹp lắm Noel được off 3 ngày,mà Thụy sĩ 🇨🇭 ra lệnh

151384

“ Mình nghé Zermatt rồi mà ko ngủ qua đêm hihi”
Nghe đồn ngắm mặt trời mọc :sunrise_over_mountains: đẹp lắm
Noel được off 3 ngày,mà Thụy sĩ :switzerland: ra lệnh đóng cửa hotel luôn còn phương tiện công cộng sau 11h đêm thì ko chạy nữa hicc
Mỗi ngày mỗi ra luật mới
Đành ở nhà ủ đông :crazy_face:
Kiểu này chơi lớn luôn ,ngủ trong xe :red_car: đón mặt trời mọc :sunrise_over_mountains:À ra Thế