Minh tạm thời xa nhau nhé.. 😌

221605
Minh tạm thời xa nhau nhé… :relieved:


À ra Thế