Mình thấy các bé băng qua đường thì lái xe chậm một chút để ai cũng có thể về với gia đình yêu thương nha! 🙆‍♀️ Nguồn: trong

228664
Mình thấy các bé băng qua đường thì lái xe chậm một chút để ai cũng có thể về với gia đình yêu thương nha! :ok_woman:
———
Nguồn: trong ảnh


À ra Thế