Mk có nhận đc hạt của bạn trobg hội tặng mk,nhưng mk k nhớ bạn nào tặng.Nên cho mk gởi lời cảm ơn đến b đã tặng mk hạt này nhé L

223361
Mk có nhận đc hạt của bạn trobg hội tặng mk,nhưng mk k nhớ bạn nào tặng.Nên cho mk gởi lời cảm ơn đến b đã tặng mk hạt này nhé
Luôn tiện cho mk hỏi có b nào biết hạt này là hạt gì vậy?


À ra Thế