Mn cho em hỏi ở Đà Nẵng có bar nào vui, nhạc hay không ạ? 😅😅😅

155496

Mn cho em hỏi ở Đà Nẵng có bar nào vui, nhạc hay không ạ?
:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:


À ra Thế