Mng cho em hỏi thời tiết trên Tam Đảo bg như nào ạ . Cbi đi mà lo trời mưa 🤣🤣🤣

171801
Mng cho em hỏi thời tiết trên Tam Đảo bg như nào ạ . Cbi đi mà lo trời mưa :rofl::rofl::rofl:

À ra Thế