Mng ơiii cho em hỏi làm bánh dứa mà em k có bơ lạt nên thay bằng bơ tường an đc k v ạ😢

175844
Mng ơiii cho em hỏi làm bánh dứa mà em k có bơ lạt nên thay bằng bơ tường an đc k v ạ😢


À ra Thế