Mới 2-3 hôm không ngó đến chậu lưỡi hổ đang nuôi mà nay nhìn lại em muốn bật ngửa luôn mọi người ạ. 😭😭 Vừa rồi em mới nhổ có 2 c

225870
Mới 2-3 hôm không ngó đến chậu lưỡi hổ đang nuôi mà nay nhìn lại em muốn bật ngửa luôn mọi người ạ. :sob::sob: Vừa rồi em mới nhổ có 2 cây cỏ dại này mà nay nó quay lại nó kéo theo cả bày mấy chục cây chi chít. :sob::sob:

À ra Thế