Mọi nguồ cho mình hỏi với ạ Mình ở xứ lạnh, bữa nay thấy siêu thị bán 1 bẹ nha đam giống như hình, bự lắm hơn 1 kí ko biết từ bẹ

214876
mọi nguồ cho mình hỏi với ạ
Mình ở xứ lạnh, bữa nay thấy siêu thị bán 1 bẹ nha đam giống như hình, bự lắm hơn 1 kí
ko biết từ bẹ như thế có thể ươm được thành cây không ạ???
em thấy trên mấy cái mẹo trồng cây xắt khíc như hình xong cắm xuống đất là mọc rễ
không biết có anh chị nào làm mà thành công chưa ạ??
Chỗ em rất hiếm Nha đam mà có cũng rất đắt nên em muốn hỏi xin kinh nghiệm để trồng ạÀ ra Thế