Mọi người có ai biết cách làm món này ăn giòn giòn k bị dai k nhỉ 🤔🤔

183659
Mọi người có ai biết cách làm món này ăn giòn giòn k bị dai k nhỉ :thinking::thinking:


À ra Thế