Mọi người đã ai ăn cơm bà này chưa.. Mình xin phép dùnh nick ảo nhé.. Cơm rất tệ ship lâu thái độ shipper rất khó chịu Mình đặt

179926
Mọi người đã ai ăn cơm bà này chưa…
Mình xin phép dùnh nick ảo nhé…
Cơm rất tệ ship lâu thái độ shipper rất khó chịu
Mình đặt cơm tưg lúc 11h 12h hơn ms giao đã vậy cơm lẫn lộn tùm lum
Minh đăng lên đây để các bạn né ra nhéÀ ra Thế