Mọi người đi dạo quảng trường đã gặp 2 cục bông gòn di động này chưa ạ? Dễ thương cực ý 😝 #reviewanchoidalat

155780

Mọi người đi dạo quảng trường đã gặp 2 cục bông gòn di động này chưa ạ? Dễ thương cực ý :stuck_out_tongue_closed_eyes:
#reviewanchoidalatÀ ra Thế