Mọi người ơi mọi người ơi 📢📢 Vẫn là Ngân đây mng ạ Khẩu trang 3D mask nè mọi người ơi😘 65k hộp 50c nha mấy bợn😗 10 cái 16k thôi

231609
Mọi người ơi mọi người ơi :loudspeaker::loudspeaker:
Vẫn là Ngân đây mng ạ
Khẩu trang 3D mask nè mọi người ơi😘
65k hộp 50c nha mấy bợn😗
10 cái 16k thôi nha mng :heart:
À ra Thế