Mộng xuân chín đỏ thượng vườn Nghe lòng phảng phất nỗi buồn vẩn vương ........ Mời các bạn bạn đối tiếp 2câu sau.ai gần đúng và

203089
Mộng xuân chín đỏ thượng vườn
Nghe lòng phảng phất nỗi buồn vẩn vương
………
Mời các bạn bạn đối tiếp 2câu sau.ai gần đúng và hợp nhẽ nhất sẽ được gửi tặng 1hộp cà mà chỉ nhìn đã thấy ngon.Đáp án đúng sẽ đc đưa ra vào tối chủ nhật ngày mai ở phần com mần nhé!
++++++++++*
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Cuối tuần giải trí cho đời thêm tưoi.


À ra Thế