Mưa Đà Lạt quật không chừa một ai... Cuộc đời có lắm chuyện không ngờ tới... trong đó có cả MƯA ĐÀ LẠT! 🙂 Lưu ý đây là câu chuy

225919
Mưa Đà Lạt quật không chừa một ai…
Cuộc đời có lắm chuyện không ngờ tới… trong đó có cả MƯA ĐÀ LẠT! :slightly_smiling_face:
Lưu ý đây là câu chuyện buồn, xin mọi người đừng thả “haha”!!
©️ Phong Nguyen.

#dalatoi


À ra Thế