Muốn mua cây lựu trồng mà nhiều bạn trồng kg có trái , bạn nào trồng ok chỉ mình chổ mua với ạ

259732
Muốn mua cây lựu trồng mà nhiều bạn trồng kg có trái , bạn nào trồng ok chỉ mình chổ mua với ạ


À ra Thế