Muốn về hái hồng thì phải làm chồng em 😆 #ghiendalat #vuonhong P/s: ảnh vừa chụp chưa kịp hậu kỳ mong ad duyệt 😂

154508

Muốn về hái hồng thì phải làm chồng em :laughing:
#ghiendalat
#vuonhong
P/s: ảnh vừa chụp chưa kịp hậu kỳ mong ad duyệt :joy:

À ra Thế