Nấm rơm nhà trồng đi mng ngol ngọt lắm ạ bao ăn không thuốc ạ Nấm le 50k/kg Nấm búp 70k/kg Ship từ 1kg nha 🥰

257085
Nấm rơm nhà trồng đi mng ngol ngọt lắm ạ bao ăn không thuốc ạ
Nấm le 50k/kg
Nấm búp 70k/kg
Ship từ 1kg nha :smiling_face_with_three_hearts:


À ra Thế