Năm tháng ấy... Vì một người nói thích màu xanh, mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời Vì một người nói thích Đà Lạt, mà tôi sẵn sàng

221247
Năm tháng ấy…
Vì một người nói thích màu xanh, mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời
Vì một người nói thích Đà Lạt, mà tôi sẵn sàng xem đó là quê hương

Để rồi những ngày tháng hôm nay…
Không dám ngước mặt nhìn bầu trời vì sợ nhớ về họ
Không dám quay lại Đà Lạt vì chẳng còn em ở đó


À ra Thế