Nắng Đồng Văn vàng say như rót mật Chiều Hà Giang tam giác mạch ngút ngàn... - #hàgiang2020 #checkinvietnam

171791
Nắng Đồng Văn vàng say như rót mật
Chiều Hà Giang tam giác mạch ngút ngàn…
————————————————————-
#hàgiang2020
#checkinvietnam
#hagiang

À ra Thế