Nắng nóng như vầy làm ly Koi size L là hết sẩy con bà 7 lun 🌝

220458
nắng nóng như vầy làm ly Koi size L là hết sẩy con bà 7 lun :full_moon_with_face:

À ra Thế