Nay đi Ministop mua ít đồ nhắm thì thấy cái bảng quảng cáo này, mua 1 lố Diana tặng ly trà sữa, nghĩ bụng mua cái này tặng eny s

235320
Nay đi Ministop mua ít đồ nhắm thì thấy cái bảng quảng cáo này, mua 1 lố Diana tặng ly trà sữa, nghĩ bụng mua cái này tặng eny sẵn tặng kèm ly trà sữa thì eny sẽ đánh giá mình 5* ngay.
Mua xong tính tiền xong thì bạn nhân viên nói mình ko trúng trà sữa, bảo hệ thống random 100% trúng mà mình là người đầu tiên bị trật. Mà nhìn hoá đơn có cái số random nào thể hiện mình bị trật đâu ta. Làm ăn gì mà quảng cáo 1 đường rồi thực hiện 1 nẻo vậy cà.À ra Thế