Nay e cũng có kale để khoe với hội rùi, sau bao ngày chế biến đủ các thể loại, luộc xào ép ... thì e thấy luộc là dở nhất ăn dai

204972
nay e cũng có kale để khoe với hội rùi, sau bao ngày chế biến đủ các thể loại, luộc xào ép … thì e thấy luộc là dở nhất ăn dai như bò nhai rơm
À ra Thế