Này mới gọi là huyền thoại của Đà Lạt nè :))) thương hiệu hơn 30 năm, qua đây mà mua 1 ổ là có lỗi với cái miệng lắm nha :)) Ô

220184
Này mới gọi là huyền thoại của Đà Lạt nè :))) thương hiệu hơn 30 năm, qua đây mà mua 1 ổ là có lỗi với cái miệng lắm nha :))
Ôi đang giờ đói bụng :drooling_face::drooling_face::drooling_face:
Bánh mì Nhân Ngãi – 215 Bùi Thị Xuân (đối diện trường Bùi Thị Xuân)

À ra Thế