:) này thì lịch sự

221220
:slightly_smiling_face: này thì lịch sự…
#CCGamingVN
Cre: Cyanide & Happiness
À ra Thế