Này thì viết không dấu :))

164542


Này thì viết không dấu :))À ra Thế