Nếu chẳng may bị vợ hiền nó đánh Ta ngậm ngùi lên khóc cùng với rau 😀😀😀 Khoe với cả nhà mớ rau trồng sân thượng đầy nắng và gió

214922
Nếu chẳng may bị vợ hiền nó đánh
Ta ngậm ngùi lên khóc cùng với rau
:grinning::grinning::grinning:
Khoe với cả nhà mớ rau trồng sân thượng đầy nắng và gió Sài Gòn

À ra Thế