𝐀̆𝐍 𝐕𝐀̣̆𝐓 𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐎́ 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 🛵 𝐍𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟐 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏 Nếu cuối tuần chưa chọn được điểm đi chơi ăn uốn

232457
𝐀̆𝐍 𝐕𝐀̣̆𝐓 𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐎́ 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 :motor_scooter:
𝐍𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟐 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏
Nếu cuối tuần chưa chọn được điểm đi chơi ăn uống thì lòng vòng qua đây ăn vặt hóng gió rất oke lah luôn á :laughing:
Đi tầm 4h chiều chụp hình sống ảo hoàng hôn cũng đẹp lắm :camera::sun_behind_small_cloud::smiling_face_with_three_hearts:
:heavy_heart_exclamation: Công viên bờ sông Thủ Thiêm (hoặc google map Empire City cũng ra nè)

À ra Thế