Nếu em biết mình sẽ nhớ Đà Lạt nhiều như thế, em đã mãi không rời xa. #ghiendalat

224014
Nếu em biết mình sẽ nhớ Đà Lạt nhiều như thế, em đã mãi không rời xa.
#ghiendalat

À ra Thế