Nếu mua đồ mà bạn cảm thấy tiêc vì đắt, thì hãy lấy giá món đó chia 365 ngày. Tính ra 1 ngày chỉ có vài nghìn, nếu chê đắt nữa t

220856
Nếu mua đồ mà bạn cảm thấy tiêc vì đắt, thì hãy lấy giá món đó chia 365 ngày. Tính ra 1 ngày chỉ có vài nghìn, nếu chê đắt nữa thì chia cho 730 ngày
Cứ thế m sẽ bớt đau lòng 🥲🥲🥲🥲


À ra Thế