Nếu tết này công ty bạn không thưởng tiền mà thưởng bằng sp công ty làm ra thì bạn nhận được gì nhỉ?

177545
Nếu tết này công ty bạn không thưởng tiền mà thưởng bằng sp công ty làm ra thì bạn nhận được gì nhỉ?


À ra Thế