Ngày 14-15/11 này anh chị còn căn nào cho 6 người không ạ. Gấp quá nên đâu cũng hết phòng🙆‍♀️

155031

Ngày 14-15/11 này anh chị còn căn nào cho 6 người không ạ. Gấp quá nên đâu cũng hết phòng🙆‍♀️À ra Thế