Ngày 20 tới đây mình đi Đà Nẵng. Có bạn nào có home gần Lê Lợi, Q. Hải Châu còn phòng trống không ạ?

185933
Ngày 20 tới đây mình đi Đà Nẵng. Có bạn nào có home gần Lê Lợi, Q. Hải Châu còn phòng trống không ạ?


À ra Thế