Ngày mai 8.1.2020 em cần xe 4 chỗ đi theo lịch trình sau: Camelllia -> Fortuna -> Sân bay->Camellia-> Bãi dài->Camellia-> Fortu

183253
Ngày mai 8.1.2020 em cần xe 4 chỗ đi theo lịch trình sau:
Camelllia -> Fortuna -> Sân bay->Camellia-> Bãi dài->Camellia-> Fortuna
Ai có thể chạy cmt báo em biết giá với ạ


À ra Thế