Ngày nắng vàng ấm áp 🌼🌝🌝 Lên #Fansipan ngay thôi các bác ơiii 🥰 #sapareviewtattantat #MaiCamcomboSapa 11h15 13/12/2020

173134

Ngày nắng vàng ấm áp :blossom::full_moon_with_face::full_moon_with_face:
Lên #Fansipan ngay thôi các bác ơiii :smiling_face_with_three_hearts:

#sapareviewtattantat #MaiCamcomboSapa
11h15_13/12/2020


À ra Thế