Ngày nào cũng đòi uống trà sữa, cái kết thằng người iu vác luôn thùng Milo về uống để khoá mõm chứ uống trà sữa nhiều hông tốt 🤣

214031
Ngày nào cũng đòi uống trà sữa, cái kết thằng người iu vác luôn thùng Milo về uống để khoá mõm chứ uống trà sữa nhiều hông tốt :rofl:
Trần Nguyễn Quốc Khánh
À ra Thế