Ngày trước mẹ nói: Mày mà mang chó về tao đuổi cả người cả chó ra ngoài đường ở Còn bây giờ, ai con cưng, ai con ghẻ thì mọi ngư

198776
Ngày trước mẹ nói: Mày mà mang chó về tao đuổi cả người cả chó ra ngoài đường ở
Còn bây giờ, ai con cưng, ai con ghẻ thì mọi người thấy rồi đó :joy::joy:
Cre: Trịnh Cảnh
#onhavuithayba

À ra Thế