Ngày xưa bảo yêu nhau lắm, không vì tiền bạc vật chất mà ngày nay đã "toang" rồi 😔😔😔

222218

Ngày xưa bảo yêu nhau lắm, không vì tiền bạc vật chất mà ngày nay đã “toang” rồi :pensive::pensive::pensive:


À ra Thế