Ngày xưa từ Siam ngồi taxi sang Pratunam: 30 phút Nay chỉ còn 5 phút 😂

231399
Ngày xưa từ Siam ngồi taxi sang Pratunam: 30 phút
Nay chỉ còn 5 phút :joy:


À ra Thế