Nghị định 145/2020/NĐ-CP vừa được ban hành, trong đó có luật hỗ trợ chị em phụ nữ được tăng lương nếu đi làm trong ngày rụng dâu...

172855
145/2020/NĐ-CP vừa được ban hành, trong đó có luật hỗ trợ chị em phụ nữ được tăng lương nếu đi làm trong ngày rụng dâu.
“Từ 1-2-2021, lao động nữ không có nhu cầu nghỉ ngày “đèn đỏ” và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương hiện hưởng, còn được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm.”
Khéo không sau vụ này ngày rụng dâu của các chị sẽ kéo dài hết 31 ngày một tháng =)))
#sttbuon


À ra Thế