Nghe bảo 2-3 ngày nữa bão ⛈ sẽ vào tới HCM gió giật mạnh. Có ai đã cập nhật được tình hình thời tiết ngoài đó-Phú Quốc trong 10/

154144

Nghe bảo 2-3 ngày nữa bão :cloud_with_lightning_and_rain: sẽ vào tới HCM gió giật mạnh.
Có ai đã cập nhật được tình hình thời tiết ngoài đó-Phú Quốc trong 10/11 đến 13/11 thì thế nào vậy mọi người ơi???


À ra Thế