Nghe đồn Koi Thé ra ly size L 720ml hả bà con? 🤣 Kiểu này lên kg dàiiiiiiiiiiiii 🙄

220465
Nghe đồn Koi Thé ra ly size L 720ml hả bà con? :rofl: Kiểu này lên kg dàiiiiiiiiiiiii :roll_eyes:


À ra Thế