Nghe nói đây là trái mận tím Gia Lai. Giống mới à mọi người ☺️☺️ ảnh sưu tầm

173089

Nghe nói đây là trái mận tím Gia Lai. Giống mới à mọi người :relaxed::relaxed:
ảnh sưu tầm


À ra Thế