Nghe thì vô lý nhưng lại rất có lý 😏 Cre: Tgpn #onvtb

203265
Nghe thì vô lý nhưng lại rất có lý :smirk:
Cre: Tgpn
#onvtb


À ra Thế