Ngoài thương hiệu trà sữa nổi tiếng khác, NoBi Cha cũng không kém phần ngon và rẻ. Hệ thống này được mệnh danh ngon và rẻ chỉ 19

147816


Ngoài thương hiệu trà sữa nổi tiếng khác, NoBi Cha cũng không kém phần ngon và rẻ.
Hệ thống này được mệnh danh ngon và rẻ chỉ 19 baht.
Trên tay mình là ly trà xanh chanh mật ong.


À ra Thế